Avrupa’nın en büyük ve eski mühendislik örgütü olan Alman Mühendisler Birliği’ne göre (Verein Deutscher Ingenieure, VDI) Enerji Yönetimi enerjiyle ilgili üretim ve tüketim birimlerinin planlama ve işletmesini içerir. Hedefleri kaynakların, iklim ve çevrenin korunması, maliyetlerin kontrolü ve düşürülmesi, mühendislik çözümleri uygulayarak enerjinin en verimli şekilde kullanılması, aynı enerji ile daha çok üretim yapılması, karlılığın artırılmasıdır.

Gelişen teknolojiye paralel olarak kalite ve verimlilik konuları da hem üretici firmalar, hem de son kullanıcılar için gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Üretim için gerekli olan enerjinin verimliliği ve kalitesi de bunların başında gelmektedir.

Enerji verimliliği; "enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketilmesi aşamalarında, kullanılan teknolojilerle, enerjinin en düşük kayıpla ve en yüksek fayda sağlayacak şekilde kullanımı" olarak ifade edilmektedir.

Enerji tüketiminin azaltılması sırasında dikkat edilecek önemli unsur; yapılarda, yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel tesislerde ise üretim kalitesinin düşmemesidir.

Genel olarak tesislerde enerji maliyetleri, işletmenin operasyonel bütçesinde yüzde 10 ile 50 oranında yer alır. Ürünün, hizmetin birim maliyetini, kurumun karlılığını ve rekabet gücünü etkiler. Dolayısıyla enerji yönetimi yapmak günümüz koşullarında kaçınılmaz olmaktadır.

Küresel iklim değişikliği, çevre kirlenmesi sorunlarıyla enerji ihtiyacının ilişkisini dikkate alan Yosun Teknoloji kalıcı ve temel çözüm olarak yenilenebilir enerji alanında çözümler üretmeyi öncelikli faaliyeti olarak tanımlamıştır. Bu kapsamda Yosun Teknoloji Danışmanlık yenilenebilir kaynaklardan biyo yakıt üretimi, atıklardan enerji üretimi konularında mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini Türk sanayicileri ve girişimcilerinin hizmetine sunmaktadır.

 

YOSUN Teknoloji Üretim Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.  İstanbul Park Cd. TepePark Sitesi 13/B Tuzla İstanbul    +90 216 360 92 46    info @ yosuntechnology.com

Copyright 2013 ©, Yosun Technology