Hızla tükenmekte olan geleneksel enerji kaynaklarının yerine çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi dünyanın en öncelikli konusudur. Yılda 40 milyar dolar enerji ithalatı olan Türkiye kendi kaynaklarından geliştirebileceği büyük yenilenebilir enerji potansiyeline sahiptir.

Petrol esaslı sıvı akaryakıtların yerine yenilenebilir kaynaklardan üretilen sıvı biyo yakıtlar alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Ancak sıvı biyo yakıtların üretiminde kullanılacak bütün yenilenebilir kaynaklar aynı zamanda tarımsal ürün olup gıda olarak da kullanıldığından büyük miktarlarda kullanımı gıda üretimini tehdit etmiş ve kullanımı sınırlı kalmıştır. Gıda amaçlı kullanılmayan ve yakıt verimi diğer kaynaklara göre çok yüksek olan doğal kaynak mikro alglerdir (yosunlar). Yosunlardan akaryakıt üretimi 2011 yılında ticari uygulamaya geçmiş ve A.B.D. Hava ve Deniz Kuvvetlerinde kullanılmaya başlanmıştır. A.B.D. Kaliforniya eyaletinde 2012 yılı sonunda yosundan üretilen dizel sivil tüketicilere satışa sunulmuştur.

Yosun Teknoloji uzun zaman ve emekle Alglerden jet yakıtı, dizel ve benzin üretimine yönelik dünyadaki bütün teknolojileri incelemiş, Türkiye’de uygulamaya aktarılabilmesi için ayrıntılı öneriler hazırlamıştır.

Evsel ve endüstriyel atıklardan elektrik enerjisi ve ısı üretiminde de Yosun Teknoloji hazırladığı teknoloji seçimleri ve fizibiliteleri ilgili girişimcilerin kullanımına sunmaktadır.

 

 

 

YOSUN Teknoloji Üretim Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.  İstanbul Park Cd. TepePark Sitesi 13/B Tuzla İstanbul    +90 216 360 92 46    info @ yosuntechnology.com

Copyright 2013 ©, Yosun Technology