Teknoloji yönetim sistemleri

ok    İnsan gücü Yönetimi (mühendis ve bilim adamları)

ok    Proje Yönetimi (ARGE ve mühendislik)

ok    Araştırma ve Teknik Organizasyonların Yönetimi

ok    Kritik Kaynakların Yönetimi

ok    Yenilik (İnovasyon) yönetimi

ok    Mevcut ve yeni teknolojilerin yönetimi

ok    Stratejik Teknoloji Yönetimini

içerir.

Teknoloji Yönetimini planlarken iki paralel ve eş zamanlı yol düşünülmelidir

ok    Kısa ve orta vadeli teknoloji planlaması (Bu yol talebe dayalı (market pull) modeli olacaktır)

ok    Uzun vadeli teknoloji planlaması (Bu yol arza dayalı (technology push) modeli olacaktır


Teknolojik yol haritası hazırlanmasına yönelik proje esnasında izleyeceğimiz temel adımlar genel olarak aşağıdaki gibidir:

ok   Teknoloji değerlendirme, seçme, planlama ve yönetimi süreçlerinin tanımlanması ve ilgili prosedürün hazırlanması

ok   Kilit paydaşların belirlenmesi ve ihtiyaç analizi

ok   Sektördeki mevcut ürün ve teknolojilerin envanterinin çıkartılması, ürün-teknoloji ağacının hazırlanması

ok   Sektör analizi, sektörün gelişim trendlerinin belirlenmesi, sektör senaryolarının belirlenmesi ve bu senaryoların ürün ve teknoloji gelişimine etkisinin analiz edilmesi

ok   Ürün ve teknoloji listesinin hazırlanması

ok   Önceliklendirme (ekonomik, yapılabilir, rekabetçi vb. kriterler doğrultusunda) Önceliklendirilen ürün ve teknolojilerin SWOT analizinin ve risk analizinin yapılması

ok   Teknoloji planının yazılması

ok   Planın yönetilmesine ve düzenli olarak gözden geçirilmesine yönelik bilgi ve teknoloji yönetim süreçlerinin tanımlanması ve kurumsal kapasitenin bu doğrultuda geliştirilmesi 

Teknoloji yol haritası kısa ve uzun vadeli hedefleri bağdaştıran ve bu hedeflere erişmeye yardımcı olan teknolojik çözümleri içeren bir plandır. Bu plan yeni ürüne, yeni sürece veya doğmakta olan bir teknolojiye uygulanır. Bir teknoloji yol haritasının üç ana kullanımı vardır.
  1. İhtiyaçları ve bu ihtiyaçları karşılayacak teknolojileri belirler
  2. Teknolojik gelişmeler için öngörü mekanizmaları oluşturur
  3. Teknoloji geliştirmek için planlama ve koordinasyon çerçevesi oluşturur.

 

 
 YOSUN Teknoloji Üretim Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.  İstanbul Park Cd. TepePark Sitesi 13/B Tuzla İstanbul    +90 216 360 92 46    info @ yosuntechnology.com

Copyright 2013 ©, Yosun Technology