Türkiye’nin bor mineralleri rezervleri Dünya toplam bor mineralleri rezervinin %72’sidir. Buna karşılık Dünya bor mineralleri üretiminde Türkiye’nin payı %40’dır. Türkiye’nin Dünya bor pazarındaki payını ne şekilde artırabileceği, bu pay artırışını hangi bor ürünleriyle en iyi şekilde gerçekleştirilebileceği ve bu bor ürünlerini üretmek için hangi teknolojilerin gerektiği Yosun Teknoloji uzmanları tarafından belirlenmiştir.

Devamını oku...

 
YOSUN Teknoloji Üretim Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.  İstanbul Park Cd. TepePark Sitesi 13/B Tuzla İstanbul    +90 216 360 92 46    info @ yosuntechnology.com

Copyright 2013 ©, Yosun Technology