borTürkiye’nin bor mineralleri rezervleri Dünya toplam bor mineralleri rezervinin %72’sidir. Buna karşılık Dünya bor mineralleri üretiminde Türkiye’nin payı %40’dır. Türkiye’nin Dünya bor pazarındaki payını ne şekilde artırabileceği, bu pay artırışını hangi bor ürünleriyle en iyi şekilde gerçekleştirilebileceği ve bu bor ürünlerini üretmek için hangi teknolojilerin gerektiği Yosun Teknoloji uzmanları tarafından belirlenmiştir.

Yosun Teknolojinin çalışması;

-          Ülkemizin stratejik kaynaklarının başında yer alan bor madeninin ülkemizde ve dünyada geniş şekilde kullanılmasına yönelik teknolojilerin araştırılması

-          Bor ürünlerinin; mevcut sektörlerde, hedef sektörlerde ve yeni alanlarda yaygın olarak kullanılması,

-          Sektörün gelişmesini sağlayacak teknolojilerin tanımlanması,

-          “Bor Teknoloji Ürün Ağacı”nın oluşturulması,

-          “Teknoloji Yetkinlik Düzeyi”nin belirlenmesini

kapsamaktadır.

Bu çalışma yüz on dört adet bor kimyasalı incelenmiş, öncelik verilmesi gereken sektörler, bor kimyasalları ve ilgili teknolojiler belirlenmiş bu ürünler ve teknolojilerin ilişkilerini gösteren ürün teknoloji ağacı hazırlanmıştır.
Bor cevherinden başlayarak son tüketici ürünlerine kadar giden, British Sulphur Corporation’dan iktibas edilen üretim zinciri özet olarak ekli tabloda gösterilmektedir.

Yosun Teknolojinin çalışması;

-          Ülkemizin stratejik kaynaklarının başında yer alan bor madeninin ülkemizde ve dünyada geniş şekilde kullanılmasına yönelik teknolojilerin araştırılması

-         
Bor ürünlerinin; mevcut sektörlerde, hedef sektörlerde ve yeni alanlarda yaygın olarak kullanılması,

-         
Sektörün gelişmesini sağlayacak teknolojilerin tanımlanması,

-         
“Bor Teknoloji Ürün Ağacı”nın oluşturulması,
 
-          “Teknoloji Yetkinlik Düzeyi”nin belirlenmesini
 
 
kapsamaktadır.

Bu çalışma yüz on dört adet bor kimyasalı incelenmiş, öncelik verilmesi gereken sektörler, bor kimyasalları ve ilgili teknolojiler belirlenmiş bu ürünler ve teknolojilerin ilişkilerini gösteren ürün teknoloji ağacı hazırlanmıştır.

Bor cevherinden başlayarak son tüketici ürünlerine kadar giden, British Sulphur Corporation’dan iktibas edilen üretim zinciri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
 
boraks
YOSUN Teknoloji Üretim Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.  İstanbul Park Cd. TepePark Sitesi 13/B Tuzla İstanbul    +90 216 360 92 46    info @ yosuntechnology.com

Copyright 2013 ©, Yosun Technology